- Milieu -

Milieubewust

Duurzaam en milieubewust

Nalys, inspired by Nature !

In 2008 werkte Sofidel als eerste Italiaans bedrijf en als eerste bedrijf ter wereld in de tissuesector mee aan het internationale programma ‘WWF Climate Savers’. Dit is een programma waaraan 30 bedrijven vrijwillig meewerkten en samen met de organisatie doelstellingen formuleerden om de rechtstreekse en onrechtstreekse CO2-uitstoot te verminderen.

Mijlpaal CO2-uitstoot

CO2 uitstoot vermindering met 15%

In 2013 slaagde Sofidel er na een investering van 25 miljoen euro in haar eigen uitstoot te verminderen met 15% in vergelijking met 2008. Dit percentage stemt overeen met ongeveer 186.000 ton minder CO2 in de atmosfeer, ongeveer het equivalent van wat in Italië jaarlijks uitgestoten wordt voor het elektriciteitsverbruik van 150.000 gezinnen van 4 personen. Een belangrijke en ambitieuze mijlpaal en opmerkelijk hoger dan wat de geldende normen voorschrijven.

Om deze resultaten te bereiken werden er heel wat oplossingen ontwikkeld voor het optimaliseren van de productieprocessen in de verschillende vestigingen. Er werd bijvoorbeeld geïnvesteerd in warmtekrachtkoppelingsinstallaties en op het vlak van hernieuwbare energie werd er geinvesteerd in twee waterkrachtcentrales en drie fotovoltaïsche installaties.

Waterverbruik

Samenwerking met WWF om verbruik nog meer te beperken.

Momenteel is Sofidel samen met het WWF de doelstellingen voor de volgende jaren aan het bepalen. Wat het beperken van het waterverbruik betreft bedraagt ons gemiddeld verbruik momenteel 7.6 liter per kilo geproduceerd papier. Een eerder klein verbruik in vergelijking met de normen voorgeschreven in de sector, maar we willen ons verbruik nog meer beperken.

Grondstoffen

Gecertificeerd en verantwoord

Wat het bevoorradingsbeleid van grondstoffen betreft in 2013 was 99.6% van de celstoffen die we verworven hebben afkomstig van gecertificeerd bosbeheer of bosbeheer dat gecontroleerd wordt aan de hand van de belangrijkste voorschriften van FSC, PEFC en FSC-CW (FSC Controlled Wood).

De FSC en PEFC labels zijn de garantie dat de grondstof van dit papier geproduceerd wordt met gecertificeerde grondstoffen afkomstig uit verantwoord beheerde bossen en gecontroleerde bronnen met aandacht voor mens, dier en milieu. Een mooi engagement dus zonder compromis op de kwaliteit van uw product.